Czym się różni urlop tacierzyński od ojcowskiego?

Czym się różni urlop tacierzyński od ojcowskiego?

Narodziny lub adopcja dziecka są jednym z najważniejszych momentów życia każdego mężczyzny. Pomoc matce dziecka w pierwszych dniach wychowania nie jest jedynie obowiązkiem, ale także wspaniałym ojcowskim doświadczeniem. Mężczyźni mają prawo do urlopu ojcowskiego. Czym jest zatem urlop tacierzyński?

Komu przysługuje urlop tacierzyński oraz ojcowski?

Urlop tacierzyński, jak i ojcowski, przysługuje każdemu mężczyźnie, który jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że prawo do urlopu przysługuje nie tylko pracownikom, ale także zleceniobiorcom oraz osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą. Urlop przysługuje każdemu mężczyźnie, któremu urodziło się dziecko lub który adoptował dziecko.

W Kodeksie Pracy nie znajdują się rozporządzenia odnośnie urlopu tacierzyńskiego. Nazwa ta określa czasu z urlopu macierzyńskiego, z którego matka rezygnuje na rzecz ojca.

Ile wolnych dni w urlopie ojcowskim?

Urlop ojcowski może być udzielony na 14 dni. Ojciec nie musi wykorzystywać całego urlopu od razu, może go podzielić na 2 odrębne urlopy po 7 dni. Mężczyzna może wykorzystać urlop ojcowski wtedy, kiedy kobieta korzysta z urlopu macierzyńskiego. Urlopu nie trzeba wykorzystywać od razu po porodzie dziecka. Świeżo upieczony tata może go wykorzystać do 24 miesiąca życia dziecka. Pisemny wniosek o udzielenie urlopu tacierzyńskiego należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

W przypadku urlopu tacierzyńskiego mężczyzna, który chce go wziąć, musi poinformować pracodawcę na 14 dni przed planowanym urlopem. Kobieta na poinformowanie o powrocie do pracy ma czas do 7 dni przed ponownym jej rozpoczęciem.

Ile wynosi zasiłek ojcowski?

Za czas urlopu ojcowskiego mężczyźnie przysługuje 100% średniego wynagrodzenia uzyskanego na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości:

  • 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego 
  • 60% podstawy wymiaru za okres 26 tygodni urlopu rodzicielskiego

 

Skomentuj artykuł