Znaczenie profilaktyki i wczesnej diagnostyki białaczki u dzieci

Znaczenie profilaktyki i wczesnej diagnostyki białaczki u dzieci

Białaczka to bardzo poważna choroba krwi, która dotyczy dzieci i dorosłych. Medycyna wciąż się rozwija i odnosi nowe sukcesy, w tym poprawiane są techniki diagnostyki oraz leczenia wielu schorzeń. Niestety w przypadku białaczki wciąż nie są jasne wszystkie przyczyny rozwoju tej choroby. Dlatego niezmiernie istotna staje się diagnostyka i profilaktyka, która pozwala na wczesne rozpoznanie białaczki i podjęcie z nią skutecznej walki.

Przyczyny występowania nowotworów krwi

Białaczki są nowotworami złośliwymi krwi, które powstają na skutek przypadkowego błędu podczas procesu podziału komórek układu krwiotwórczego. Obecny stan wiedzy nie pozwala przypisać jednoznacznie występowania białaczki u chorych do konkretnego czynnika ryzyka. Jako przyczynę choroby wielu specjalistów wymienia promieniowanie jonizujące oraz styczność z chemikaliami, w tym pestycydami stosowanymi w rolnictwie. Nie potwierdzono również dziedziczności białaczki. Dlatego trzeba przyjąć, że na tę chorobę może zapaść każdy mały pacjent.

Znaczenie profilaktyki białaczki u dzieci

Profilaktyka białaczki pozwala na podjęcie na czas reakcji na występujące zmiany chorobowe w organizmie. Podstawą jest wykonywanie regularnego badania morfologii krwi. Lekarze zalecają jej przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w roku. Wszelkie odstępstwa od normy w wynikach należy konsultować ze specjalistą. W razie potrzeby mogą być konieczne dodatkowe badania, na przykład, wymaz krwi, badania cytogenetyczne lub biopsja szpiku kostnego. Należy pamiętać, że wspomniane odstępstwa od normy nie muszą oznaczać występowania poważnych chorób krwi, ale jest to wskazanie do dalszej diagnostyki pacjenta.

Znaczenie wczesnej diagnostyki choroby

Wczesna diagnostyka pozwala na wykrycie choroby i wdrożenie odpowiedniej formy leczenia. Jest ona uzależniona od typu białaczki, na którą cierpi mały pacjent. Może to obejmować radioterapię, chemioterapię, immunoterapię lub przeszczep szpiku kostnego. Wymienione formy terapii są możliwe do zastosowania przez doświadczonych lekarzy posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zaplecze techniczne. Do przeszczepienia szpiku są natomiast potrzebni ochotnicy, którzy zgodzą się zostać dawcą dla pacjenta. Warto dodać, że komórki krwiotwórcze są pobierane w znieczuleniu ogólnym, dlatego nie ma obawy o ryzyko odczuwania bólu.

Wsparcie psychologiczne małych pacjentów

Dziecko chore na białaczkę potrzebuje szerokiej pomocy zarówno opiekunów, jak i specjalistów. Takie działania wspierające oferuje fundacja URTICA Dzieciom. Dostępny jest cykl bezpłatnych sesji terapeutycznych z psychologami, które zostały przygotowane z myślą o małych pacjentach i ich najbliższych. Wsparcie psychoonkologiczne pozwoli odnaleźć się w nowej sytuacji oraz obudować poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji po diagnozie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Fundacji - urticadzieciom.pl. Może być to pierwszy krok do poprawy komfortu życia na każdym etapie diagnozy lub leczenia.

 

Skomentuj artykuł